การกำกับบนเส้นเชื่อมอย่างมหัศจรรย์ของกราฟรูปกังหัน รูปสามเหลี่ยม จำนวน n รูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิกา ชูจันทร์, รินรดา รสารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสุพล ศรีโชติ, ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์