การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มวิตามินซีและชาชงจากเปลือกมะม่วงเบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา อินนุรักษ์, นัชชิมา กิ้มนวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงเบาเป็นมะม่วงสายพันธุ์หนึ่งที่พบจํานวนในประเทศไทย เป็นที่นิยมรับประทานในประเทศไทย อย่างแพร่หลาย ซึ่งเปลือก มักถูกทิ้งเป็นเศษขยะและนํามาใช้ประโยชน์น้อย พบว่าเปลือกมะม่วงเบาดิบที่มี ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ดังนั้น เปลือกผลดิบสายพันธุ์มะม่วงเบาอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องชาเปลือกมะม่วง และ วิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระ