การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากผักไชยาในผลิตภัณฑ์พาสต้าแห้งเส้นสั้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัส รักษาผล, ณภัทร ชลภาพ, วิมลลักษณ์ พินิจการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณฑรี แดงอินทวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พาสต้าเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดจากประเทศอิตาลี เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะในปี 2011 ประเทศสหรัฐอเมริกามียอดจําหน่ายสูงถึง 2.84 พันล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน พาสต้ามีส่วนผสมหลักคือแป้งสาลี ซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตประเภทสตาร์ชเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ปัจจุบัน พาสต้าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในภัตตาคารระดับดี ร้านอาหารทั่วไป รวมทั้งในอาหารกล่องที่ผู้คนทั่วไปสามารถ เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ประชากรในหลายประเทศนิยมบริโภคพาสต้าเป็นอาหารหลัก ดังนั้นพาสต้าจึงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจที่จะนํามาปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ทางคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าแห้งเส้นสั้นแบบใหม่ ให้กลายเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยผักไชยา หรือที่รู้จักกัน ในชื่อคะน้าเม็กซิโก มะละกอกินใบ หรือผักผงชูรส เป็นพืชผักพื้นบ้านที่ยังเป็นที่รู้จักในกลุ่มน้อย ตามตลาดทั่วไปหรือ ในห้างอาจไม่ค่อยพบพืชผักชนิดนี้วางขายแพร่หลายมากนัก ด้วยรูปลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับใบของมะละกอ ทํา ให้ผู้พบเห็นผักชนิดนี้ไม่กล้าที่จะลิ้มลองรสชาติของผักไชยา แต่ผักชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักโขมถึง 2 เท่า มีแคลเซียมสูงถึง 421 มิลลิกรัม ซึ่งมากกว่าผักทั่วไปอื่นๆหลายเท่า โดยประโยชน์ของผักไชยามีมากมาย เช่น ช่วยย่อยอาหาร บํารุงสายตา และที่สําคัญคือเป็นผลไม้อุดมไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง โดยจะทําการ ทดสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟีนอลิกและเบต้าแคโรทีน และทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง กายภาพ โดยการแบ่งปริมาณส่วนผสมออกเป็น 4 อัตราส่วนอย่างชัดเจน หวังว่าเส้นพาสต้าแห้งที่พัฒนาขึ้นจะเป็นอีก หนึ่งในอาหารทางเลือกของกลุ่มผู้รักสุขภาพทุกวัยที่ต้องการดูแลตัวเอง อีกทั้งตอบโจทย์การเปน็ อาหารสําหรับอนาคต ต่อไป