ฉุบฉุบทายรหัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณวรุตม์ กุลวงค์, ชนาวัฒน์ ช่วยบุญ, ศุภณัฐ รักชื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยชัย ศรีโยธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันทุกคนเคยได้ยินคำว่า ความน่าจะเป็น หรือ โอกาส เช่น โอกาสที่ฝนจะตกวันนี้มีมาก ความน่าจะเป็นนี้สามารถไปใช้ช่วยในการตัดสินในเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น เช่น วันนี้ควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนเวลาออกนอกบ้าน หรือไม่เมื่อมองดูท้องฟ้าแล้วมืดครึ้ม แสดงว่าโอกาสที่ฝนจะตกวันนี้มีมาก ดังนั้นจึงควรเตรียมอุปกรณ์ที่จะกันฝนได้ไปด้วย อาจจะเป็นร่ม หรือเสื้อกันฝนก็ได้ หรือแม้กระทั่งการละเล่นของไทยอย่างการเป่ายิงฉุบ โดยการเป่ายิงฉุบเป็นการให้ผู้เล่นเลือกออกค้อน กรรไกร และกระดาษมา 1 ตัวเลือกซึ่งโอกาสที่จะชนะการเป่ายิงฉุบคือ 1 ใน 3 คณะผู้จัดทำได้สนใจและพัฒนาออกมาเป็นเกมกระดานในรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจและยังพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นมากขึ้น