อุปกรณ์เตือนภัยเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำสำหรับเด็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิพัทธ์ ประกาสิทธิ์, โชติพัชร กสิกรรม, เผ่าพันธุ์ ค้าปลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในหลายด้านโดยถูกคิดค้นใหม่หรืออาจถูกดัดแปลงพัฒนาจากวัสดุชิ้นเดิมหรือเปลี่ยนกลไกลทฤษฎีการทำงานให้แตกต่างและง่ายขึ้นโดยใช้หลักการแก้ปัญหา โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งกลุ่มผู้จัดทำได้พบความสำคัญของปัญหาอัตราการเสียชีวิตของเด็กในช่วงวัยต่ำกว่า 15 ปีที่เกิดจากการจมน้ำ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตเด็กในช่วงวัยต่ำกว่า 15 ปี และสาเหตุนั้นทำให้ทางคณะผู้จัดทำริเริ่มการคิดทำโครงงานเรื่อง อุปกรณ์เตือนภัยเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำสำหรับเด็ก

ด้านนวัตกรรมของกลุ่มผู้จัดทำคือ อุปกรณ์เตือนภัยเพื่อลดอุบัติเหตุจากสาเหตุการจมน้ำ และเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลเด็กขณะที่เด็กเล่นน้ำ เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยต่ำกว่า 15 ปีหรือบุคคลที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำ โดยสุดท้ายนี้จึงทำนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การลดอุบัติเหตุการจมน้ำของเด็ก