อุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับการขึ้นลายด้ามไม้กวาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร สุขผล, จตุรวิทย์ บุญคูณ, ยี่เฉิน หลิว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง, อุษณีย์ น้อยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ชุมชนบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นั่นคือชุมชนบ้านห้วยโป่ง หนึ่งในอาชีพที่เลี้ยงปากท้องของชาวบ้านในชุมชนนี้ คือการขึ้นลายด้ามไม้กวาด โดยวิธีการทำคือนำแท่งทองแดงมาให้ความร้อนโดยการตั้งไว้บนเตาถ่าน และใช้พัดลมเป่าให้ เปลวไฟลุกโชนบริเวณแท่งทองแดงให้ร้อนจัดและ แล้วจึงนำด้ามไม้กวาดมาขึ้นลาย โดยการนำด้ามไม้กวาดไปถูกับบริเวณแท่งทองแดงให้เกิดรอยไหม้ขึ้น โดยมีเหตุผลคือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของไม้กวาด เพิ่มความสวยงามในการใช้งาน อีกทั้งยังกันแมลงหรือมอดมากินเนื้อไม้ได้อีกด้วย โดยถือเป็นอาชีพเก่าแก่ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเอกลักษณ์ของด้ามไม้กวาดบ้านห้วยโป่ง ในสมัยก่อนนั้นทำกันแทบทุกบ้านทุกครัวเรือน แต่ในปัจจุบัน เหลือเพียงแค่ไม่กี่หลังคาเรือน เหตุผลเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงในการทำ เพราะอุณหภูมิของเตาไฟที่สูงมาก ผู้ใช้งานต้องนั่งหน้าเตาไฟทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง อีกทั้งต้นทุนของถ่านไม้ยังสูงขึ้นเรื่อยๆ คนรุ่นใหม่จึงไม่สานต่ออาชีพนี้ ทำให้อาชีพนี้ค่อยๆหายไป ทางพวกเราจึงคิดที่จะรักษาอาชีพและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนไว้ไม่ให้จางหายไปกับตัวบุคคลและกาลเวลา

ทางคณะผู้จัดทำได้สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และได้เล็งเห็นว่าลวดนิโครม(Nichrome Wire) ซึ่งมีความสามารถในการให้ความร้อน โดยการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งตัวลวดนิโครมเป็นโลหะผสมระหว่าง นิเกิลกับโครเมียม มีความต้านทานไฟฟ้าสูง มีจุดหลอมเหลวสูง ทำให้ขดลวดไม่ขาดเมื่อเกิดความร้อน โดยหากนำตัวลวดนิโครมมาใช้แทนทองแดงโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ก็จะทำให้ไม่มีการแผ่รังสีความร้อนออกมาเหมือนกับการใช้เตาถ่านเผาแท่งทองแดงให้ร้อน ทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน และจะไม่แผ่รังสีความร้อนมาถึงตัวผู้ใช้งาน และหากนำมาคำนวณค่าไฟฟ้า หากใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าไฟจะตกอยู่ที่ประมาณ 40 บาท ซึ่งเดิมที่ใช้เตาถ่าน จะใช้ถ่านไม้ วันละ 1 กระสอบราคาจะตกอยู่ที่ 120 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย