การศึกษาการตกตะกอนของน้ำแครอทด้วยไคโตซานจากกระดองปูสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภรณ์ พุ่มจำปา, กฤติยาณี จรกัณหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันน้ำผักและผลไม้ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากสำหรับในประเทศไทยและในหมู่คนรักสุขภาพ ทั้งนี้น้ำแครอทก็เป็นส่วนหนึ่งในน้ำผักที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะสามารถเลือกหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพง มีวิตตามินและคุณโยชน์มากมาย

จากที่กล่าวมาข้างต้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อเรารับประทานน้ำผักและผลไม้แล้วทำไมเราต้องเขย่าขวด นั่นก็เพราะน้ำผลไม้ที่บรรจุในขวดหรือผลิตภัณฑ์นั้นมันเกิดการตกตะกอนหลังบรรจุ เนื่องจากน้ำผักและผลไม้ที่บรรจุลงในภาชนะไม่ได้ผ่านการตกตะกอนก่อนที่บรรจุ เพียงแค่ใส่สารที่ช่วยไม่ให้ตกตะกอนเท่านั้น จึงทำให้เมื่อหลังบรรจุมักจะมีตะกอนที่หลงเหลืออยู่ทำให้เราต้องเขย่าก่อนเมื่อรับประทาน ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถช่วยในการตกตะกอนนั้นคือ ไคโตซานจากกระดองปูสุก การใช้กระดองปูสุกเนื่องมาจากเมื่อกระดองปูผ่านความร้อนแล้วจะทำให้มีประจุบวกของหมู่อมิโนมากกว่ากระดองปูธรรมดาที่ยังไม่ผ่านความร้อนและเป็นผลมาจากเมื่อกระดองปูผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ขนาดของโมเลกุลของไคโตซานมีขนาดใหญ่ ดังนั้นโอกาสที่ไคโตซานจะไปจับสารคอลลอยด์ในน้ำแครอทจึงมีโอกาสมากขึ้นและสามารถทำให้น้ำแครอทตกตะกอนได้ดี