สารสกัดจากพริกกำจัดเพลี้ยไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัยชนม์ สังเพ็ง, พีรวิชญ์ มะณีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในสถานการณ์ที่พบเพลี้ยไฟจำนวนมากในผลผลิตของเกษตร ซึ่งเพลี้ยไฟได้ทำความเสียหายแก่พืชพันธุ์ของเกษตรกรจนไม่สามารถนำไปจำหน่ายขายได้ พอเวลาผ่านไปนานขึ้นเพลี้ยไฟก็ยิ่งมีจำนวนมากขึ้น

ผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นน้ำยาสำหรับกำจัดเพลี้ยไฟนั่นก็คือ สารสกัดจากพริกกำจักเพลี้ยไฟ ซึ่งเราจะทำการทดลองสามแบบเพื่อหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้สารสกัดมา เพื่อจะได้สะดวกต่อการผลิตและประโยชน์ของสารสกัดจากพริกคือ สามารถยับยั้งการกินของเพลี้ยได้