แอปพลิเคชั่นอ่านฉลากยาสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สารัช จีระออน, จีระยุทธ นาจาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันสังคมเราเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้นและร่างกายเริ่มจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะทางสายตาจึงทำให้ผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหาในการอ่านฉลากยาและอาจทำให้รับประทานยาผิดชนิดได้ พวกเราผู้จัดทำจึงคิดโครงงานนี้มาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยการทำแอปพลิเคชันอ่านฉลากยาสำหรับผู้สูงอายุ