การกำจัดไรฝุ่นด้วยกานพลูและอบเชย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร อรนันท์, ปัญญพนต์ นีราณิชกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวไรฝุ่นมักอาศัยอยู่ในที่อุ่น ชื้น และเต็มไปด้วยฝุ่นละออง โดยเฉพาะเครื่องนอน เช่น หมอนหนุน เตียงนอน พรม และเฟอร์นิเจอร์ผ้า เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการอาศัยอยู่ของไรฝุ่น ตัวไรฝุ่นจะปล่อยมูลของเสียออกมาประมาณวันละ 20 ก้อน และสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการสืบพันธุ์ของไรฝุ่น คือ เตียงนอนเนื่องจากเป็นที่มีความอบอุ่น ชื้น และมืด ไรฝุ่นเพศเมียจะวางไข่วันละ 60-100 ฟองต่อวัน

โดยปกติการกำจัดไรฝุ่นมักใช้เป็นการซักเครื่องนอนแต่ใช้เวลานานและทำได้ยาก จึงศึกษาวิธีกำจัดไรฝุ่นที่มีความสะดวกสบายและใช้เวลาน้อยกว่าการกำจัดไรฝุ่นแบบปกติ โดยการนำอบเชยหรือกานพลูมาบดเป็นชิ้นเล็กๆให้ละเอียดแล้วนำไปแช่กับสารเอทิลแอลกอฮอล์จำนวน 1 ลิตรจากนั้นปิดฝาให้สนิทปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 คืน แต่ต้องคนทุกๆ 3 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดให้นำออกมาใส่ในกระบอกฉีดน้ำจากนั้นนำน้ำยากำจัดไรฝุ่นไปฉีดใส่ที่นอน เนื่องจากในน้ำมันหอมระเหยของกานพลูและอบเชยมีสารที่ออกฤทธิ์หลักคือสารยูจินอลเมื่อไรฝุ่นหายใจเอาสารระเหยเข้าไป ทำให้ไรฝุ่นมีความบกพร่องทางระบบหายใจและตายในที่สุด ขณะที่อาจมีไรฝุ่นบางส่วนจะตายโดยการสัมผัสกับสารโดยตรง