ผลิตภัณฑ์น้ำยาไล่มดจากน้ำมันยูคาลิปตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถิรวัฒน์ โพไทร, อับดุลบาซิ อาลีมามะ, ริซกี หมานหมีน, อัฟฟาน โดยหมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การที่มีมดอยู่ทุกที่ทำให้เราเกิดความคิดที่จะจัดทำสเปรย์ที่ทำมาจากธรรมชาติจุดประสงค์หลักเลยคือทำยังไงให้ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ประโยชน์ที่จะได้คือได้ความเป็นธรรมชาติลดสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา