อาหารคีตะโพคะจากตั๊กแตนปาทังก้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลฮานันทน์ ราแดง, ซัรวาน​ เซ็งซะ, อาร์บิด เจ๊ะลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรสลัน จิใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารคีโพคะจากตั๊กแตนปาทังก้ามีจุดประสงค์ทำขึ้นเพื่อนำแมลงที่เป็นทรัพยากรหลักที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งประชากรโลกยิ่งมากขึ้นส่งผลทำให้มีการบริโภคมากขึ้น ซึ่งอาหารจำพวกโปรตีนนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เพราะเนื้อวัวมีราคาสูงกว่าเนื้อแมลง ทั้งที่เนื้อแมลงให้โปรตีนได้มากกว่าเนื้อวัว ดังนั้นเราจะนำเสนอผ่านการทำฟาร์มแมลงโดยแมลงที่เราเลือกนำมาใช้คือตั๊กแตนปาทังก้า เพราะตั๊กแตนปาทังก้านั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มีเนื้อมากโดยใช้วิธีกระบวนการเลี้ยงเป็นระบบความอัตโนมัติใช้บอร์ด Raspberry Pi ทำหน้าที่ในการสั่งการทุกอย่างโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ ให้อาหาร เป็นต้น ที่เหมาะแก่การอาศัยของแมลงและที่สำคัญที่เราเลือกแมลงตั๊กแตนปาทังก้าเพราะแมลงชนิดนี้ฮาลาลชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ ดั้งนั้น เราจะนำแมลงที่ได้จากการทำฟาร์มแมลงนำมาแปรรูป โดยการนำมาบดและขึ้นรูปใหม่เหมือนเนื้อของเบอร์เกอร์เพื่อทำให้เนื้อจากแมลงน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น