นวัตกรรมเครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันอาการแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัสรีนดา แนหะ, เกาซัร เจะมะ, ฮิดายัต บูหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุไวบะ บือราเฮง, กูยาวาเฮร์ แซแร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งปัญหาที่ตามมานั้น คือ ผู้ป่วยเกิดอาการแผลกดทับ ที่เกิดจากการไม่ขยับร่างกายเป็นเวลานานไม่ใช่แค่เกิดอาการแผลกดทับ แต่ยังเป็นการเพิ่มภาระให้กับครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องมีการขยับร่างกายของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอาการแผลกดทับ ทำให้ผู้ดูแลไม่มีเวลาในการทำอย่างอื่น โดยนวัตกรรมของเราสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้น นวัตกรรมของเราสามารถดูแลผู้ป่วยในระยะไกล โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ สามารถป้องกันการเกิดอาการแผลกดทับได้และยังสามารถผ่อนแรงของผู้ดูแลผู้ป่วยได้อีกด้วย นวัตกรรมชิ้นนี้จะทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้ป่วยจะได้เลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแผลกดทับ ซึ่งจะส่งผลทำให้สูญเสียผิวหนัง จากการวิเคราะห์แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้ง่าย