การใช้สารสกัดจากใบกะหล่ำปลีชะลอการขึ้นราของขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญช์ ไพรศรีจันทร์, ศิธนัญญ์ ล้ำเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนมปังจัดเป็นที่นิยมของบุคคลในทุกกลุ่ม มักทานเป็นอาหารว่าง ขนม หรืออื่นๆ ซึ่งขนมปังเป็นอาหารที่ควรทำสดใหม่แล้วรับประทาน เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาไม่มาก จึงได้ศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบในรูปสารระเหยที่พบในพืชตระกูล brassicaceae มีประสิทธิภาพสูงในการ ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียหลายชนิด มีประสิทธิภาพในการชะลอการเจริญเติบโตของราที่ทําให้อาหารเสีย กล่าวคือ สารสกัดหยาบจากพืชตระกูล brassicaceaeในรูปสารระเหยมีประสิทธิภาพในการช่วยยืดอายุอาหารได้ กะหล่ำปลีเป็นพืชตระกูล brassicaceae ที่ราคาไม่แพงมากและหาซื้อได้ง่าย ดังนั้น ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะศึกษาการชะลอการขึ้นราที่เกิดขึ้นบนขนม ปังด้วยสารสกัดหยาบจากกะหล่ำปลี