หุ่นยนต์เก็บรังต่อหัวเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร นาพันธ์, วรชิต นานนท์, นวพล ช่วงโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิชัย ยางธิสาร, ณัฐพล สุดหนองบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องหุ่นยนต์เก็บรังต่อหัวเสือ มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์รถเก็บรังต่อหัวเสือบังคับไร้สายและเก็บรังต่อหัวเสือโดยลดการเสียชีวิตของแม่ต่อ และไม่เกิดอันตรายกับคนเก็บ เนื่องจากชาวบ้านในอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือสำหรับขายตัวอ่อน โดยการนำรังต่อจากป่ามาเลี้ยงตั้งแต่รังยังเล็กโดยนำรังต่อมาผูกกับคานไม้สูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บรังต่อ ในการเก็บรังต่อมีอยู่สองวิธี 1)นำสำลีอุดปากรูแล้วเผาทั้งรัง ทำให้แม่ต่อตายยกรัง 2)สวมชุดหนาทั้งตัว และสวมหมวกกันน็อค เเล้วเข้าไปทำลายรังต่อและทำการเก็บชั้นคอนโดตัวอ่อนของต่อ ซึ่งวิธีนี้ไม่เป็นการฆ่าแม่ต่อ แต่เป็นวิธีที่อันตรายและยุ่งยากจากชุดที่ใส่และอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ จึงได้ออกแบบหุ่นยนต์เก็บรังต่อหัวเสือซึ่งมีระบบการทำงาน 3 ระบบ ได้แก่ 1)ระบบขับเคลื่อนสองล้อหลังโดยใช้มอเตอร์ขนาด DC12v จำนวน 2 ตัว 2)ระบบตัดรังต่อออกแบบโดยใช้ linear actuator ทำหน้าที่ปรับระดับความสูงของแขนตัดรังต่อควบคุมด้วยมอเตอร์ DC 12v.จำนวน 1 ตัว 3)ระบบควบคุมทำงานโดยใช้รีโมทวิทยุไร้สายผ่านบอร์ด Arduino สั่งให้ระบบขับล้อขับเคลื่อนทำงานและสั่งให้ระบบตัดรังต่อทำงาน

จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าสามารถตัดรังต่อหัวเสือได้ใช้เวลาน้อยกว่าการเก็บโดยการเผาหรือใช้คนเก็บที่สวมชุดหนาๆ โดยไม่ทำให้นางพญาต่อตายและปลอดภัยจากการถูกตัวต่อหัวเสือต่อย