อุปกรณ์ยืดขาทางผิวหนังโรคขาสองข้างยาวไม่เท่ากันในท่านั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีดา บุญโชติ, สุกาญจนา คนครอง, สุจิตรา ไชยวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช ชื่นตา, สิทธิชัย ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์ โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ยืดขาทางผิวหนังโรคขาสองข้างยาวไม่เท่ากันในท่านั่ง

โดยออกแบบการยืดขาแบบนั่งบนเก้าอี้หย่อนขา จากการไปปรึกษาแพทย์ เป็นการการยืดขาด้วยท่านั่งหย่อนขา กับเก้าอี้ยืดขาด้วยชุดควบคุมแรงดึงตามความต้องการโดยผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมด้วยตัวเอง สามารถประกอบเข้ากับ เก้าอี้ขนาดต่างๆได้ ทำให้ผู้ใช้งานยืดขาได้สะดวก และสามารถนั่งทำงานได้ตามปกติและสามารถเลือกขนาดของ แรงดึงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีน้ำหนักเบา ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้อุปกรณ์มากขึ้นสามารถทำด้วยตนเองได้ สามารถบรรเทาอาการปวดและทำให้อาการดีขึ้นได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางเพื่อไปทำกายภาพที่โรงพยาบาล อุปกรณ์ยืดขาของเรามีราคาที่ไม่แพงและคนในชุมชน ชนบทและโรงพยาบาลต่างๆเข้าถึงได้ง่าย ทำที่บ้านได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย อุปกรณ์มีน้ำหนักเบาทำให้พกพาไปกับทุกพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น

จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าสามารถลดการเจ็บปวดจากกระดูกยกตัวได้เทียบเท่าการถ่วงด้วย

ลูกตุ้ม ใช้งานได้สะดวกและสามารถยืดกระดูกในท่านั่งได้ทำให้สามารถทำงานอื่น

ไปด้วยขณะยืดกระดูกและ สามารถทำได้เองซึ่งดีกว่าการถ่วงด้วยลูกตุ้มที่ต้องใช้ผู้ช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการไปทำที่โรงพยาบาลที่ต้องรักษาเป็นเวลานานและต้องนอนเหยียดเมื่อใช้ลูกตุ้ม การทำในท่านั่งทำให้ทำกิจกรรมต่างๆขณะทำการกายภาพได้มากกว่าในท่านอน ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่เครียด การทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจะทำให้กระดูกขาได้รับการยืดออก อาการปวดน้อยลงและทำให้อาการขาไม่เท่ากันดีขึ้นได้