การพัฒนาถุงห่อผลไม้ด้วยสารเคลือบจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นและแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนมณี จันทนาเวช, สุดธิดา ศรีทิพย์, พัชราภรณ์ บุญเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่องการพัฒนาถุงห่อผลไม้ด้วยสารเคลือบยจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้อและแมลง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความชื้นและแมลงจากพืช ทำการศึกษาโดยการทำสารสกัดป้องกันแมลงจากตระไคร้แช่ถุงกระดาษ แล้วนำถุงกระดาษตากแดดเพื่อให้แห้งแล้วนำไปติดสารกันชื้น