การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มจากแก่นฝางในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียในไส้กรอกมังสวิรัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัชยา โฉมเชิด, ณัฐนพิน พราหมณ์ชื่น, ปภาวิน เรืองสีแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขธนัท พรมจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพ ถือเป็นสินค้าทางการค้าที่สำคัญอย่างมากในการใช้รวมกับการแปรรูปอาหาร ดังนั้นคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพจึงส่งผลต่อการรักษาคุณภาพอาหารและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากการศึกษาวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสูตรที่ทำให้บรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพมีความเหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์อาหาร และถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพกลายเป็นที่สินค้าที่ต้องการของตลาดเพราะ ในปัจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นฟิล์มในการห่อหุ้มอาหาร สารเคลือบอาหาร หรือแม้กระทั่งฟิล์มในการวัดประสิทธิภาพอาหาร การใช้บรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพในการรักษาประสิทธิภาพอาหารโดยวิธีการต่างๆเหล่านี้ เพื่อเพิ่มมูลค้าของบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพในทางการค้า เพราะเมื่อเริ่มมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการทางการค้า

ซึ่งกลุ่มผู้จัดทำได้ศึกษาพืชทางเศรษฐกิจ คือแก่นฝางสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพได้ ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการถนอมอาหาร ในกระบวนการวิธีต่างๆ ที่ช่วยลดสารเคมีต่อร่างกาย และรักษาคุณภาพอาหาร จึงได้จัดทำโครงงาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพจากแก่นฝางในการถนอมไส้กรอกมังสวิรัติ เพื่อรักษาคุณภาพและรักษาอายุ ให้สามารถอยู่ได้นานมากขึ้น แต่ยังคงประสิทธิภาพต่างๆของไส้กรอกมังสวิรัติ ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพในการห่อหุ้ม โดยมีส่วนผสม ของ แก่นฝาง ผงวุ้น และกลีเซอรีน ที่แตกต่างกันนอกจากนี้โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าในทางธุรกิจได้อีกด้วย