เครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดอิลฮาม มีนา, นุรไฮฟะห์ ปาเนาะ, แวนูรอีมาน มะลือกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอสือลี สาเม๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาข้อมูลประชาชนคนไทยพบว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ในหมู่วัยรุ่น นิยมทานขนมขบเคี้ยว หนึ่งในนั้นคือ เฟรนช์ฟรายส์ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น แต่เนื่องจากยังมีเครื่องมือในการหั่นมันฝรั่ง ให้ได้

เฟรนช์ฟรายส์ ยังไม่ค่อยมีใช้ในครัวเรือน ในผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านนั่งชิว และร้านเฟรนช์ชายต่างๆ

เป็นต้น ซึ่งเวลาที่เราเอามันฝรั่งมาหั่นให้ออกมาแบบ Batonnet ด้วยมีด ค่อนข้างจะลำบากและยุ่งยาก ใช้เวลาในการหั่นนานมาก ถ้าคนที่ไม่ชำนาญในการหั่น ค่อนข้างจะมีอันตราย เกิดมีดบาดต่อนิ้วมือ

จากการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างการหั่นแฟรน์ฟรายส์ด้วยมือกับเครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์ ปรากฏว่าในเวลา 1 นาที เครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์สามารถหั่นมันฝรั่งได้ 10 ลูก ในขนาดที่หั่นด้วยมือ สามารถหั่นมันฝรั่งได้ 1 ลูก ดังนั้นเครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์มีประสิทธิภาพดีกว่าการหั่นมันฝรั่งด้วยมือ

จากการทดสอบขนาดความหนาที่ได้จากการหั่นเฟรน์ฟรายส์ ปรากฏว่าการหั่นด้วยมือได้ขนาดความหนาไม่เท่ากัน ส่วนการหั่นด้วยเครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์ ได้ขนาดความหนาเท่ากัน

จากการเพื่อทดสอบอัตราเร็วรอบของเครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์ว่ามีผลต่อการหั่นหรือไม่เครื่องสามารถหั่นได้จะอยู่ในช่วงจำนวนรอบ 0 – 900 รอบต่อนาที ถ้าเร็วกว่านั้นจะมีผลต่อการหั่นและต่อใบมีด