เครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดไฟซอล มะหะมพ, เอวลิน พลประเสริฐ, กุญจสิริลัญฉกร สุวรรณมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอสือลี สาเม๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาข้อมูลประชาชนคนไทยพบว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ในหมู่วัยรุ่น นิยมทานขนมขบเคี้ยว หนึ่งในนั้นคือ เฟรนช์ฟรายส์ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น แต่เนื่องจากยังมีเครื่องมือในการหั่นมันฝรั่ง ให้ได้เฟรนช์ฟรายส์ ยังไม่คอยมีใช้ในครัวเรือน ในผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านนั่งชิว ร้านเฟรนช์ชายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเวลาที่เราเอามันฝรั่งมาหั่นให้ออกมาแบบ Batonnet ด้วยมีด ค่อนข้างจะลำบากและยุ่งยาก ใช้เวลาในการหั่นนานมาก ถ้าคนที่ไม่ชำนาญในการหั่น ค่อนข้างจะมีอันตราย เกิดมีดบาดต่อนิ้วมือ

ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีความคิดเห็นที่จะสร้างเครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์ เพื่อลดระยะเวลาในการหั่นเฟรนฟราย์ และเพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ในการที่คนไทยทุกคนจะได้ทำเฟรนช์ฟรายกินที่บ้าน หรือเพื่อเพิ่มจำนวนในการผลิตเฟรนช์ฟรายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ให้กับผู้ประกอบกา ร้านอาหาร ร้านนั่งชิวต่าง เป็นต้น

จากการทดลองสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 10 คน ทำการทดสอบการหั่นมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายส์ด้วยมือ และการหั่นข้าวเกรียบด้วยเครื่องหั่น โดยจับเวลาเท่ากัน 60 วินาที พบว่าการหั่นด้วยมือเฉลี่ยได้ประมาณ 1 ลูก แต่เมื่อนำมาทดลองกับเครื่องหั่นที่ประดิษฐ์ขึ้น พบว่าภายในเวลา 60 วินาที เครื่องหั่นสามารถหั่นข้าวเกรียบเฉลี่ยได้ประมาณ 6 ลูก ดังนั้นเครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายมีประสิทธิภาพดีกว่าการหั่นด้วยมือ ลดระยะเวลหั่นและปลอดภัย