ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา วงษ์สุขะ, เกศกนก ขุนไชย, ธีรดล พรมนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรมากมากตามบ้านเรือน ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้มากมายหลายที่ให้พบเห็น ไฟฟ้าลัดวงจรถือเป็นหายนะที่เผาผลาญบ้านเรือนและคร่าชีวิตผู้อยู่อาศัยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ถือเป็นอันตรายภายในบ้านอันดับหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว แต่ไฟฟ้าก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างขาดไม่ได้ เราจึงเล็งเห็นถึงปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรจึงได้คิดค้นการสร้างปลั๊กไฟอัจฉริยะนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับทุกท่าน