มอสส์ศิลปะบนกำแพง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตาภา แสงแก้ว, ธารา ปิววัง, ชวัลลักษณ์ ประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรารัตน์ วงศ์วิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มอสส์ ( moss ) พืชกลุ่มนี้กำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อกว่า 400 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นยุคที่บรรยากาศของโลกไม่คงที่ มีก๊าซชนิดต่างๆ มากมาย และมีความร้อนสูง ทำให้พืชกลุ่มนี้ต้องพัฒนากลไกพิเศษขึ้นเพื่อการอยู่รอด เช่น การเติบโตแบบไร้ทิศทาง เพื่อให้สามารถขยายจำนวนออกไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด มีโครงสร้างที่ดูดซับน้ำและความชื้นได้เร็วมาก มักชอบอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง โดยพืชเหล่านี้มีความทนทานสูง สามารถฟื้นตัวได้หากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ในต่างประเทศโดยได้มีการนำมอสส์มาทำเป็นศิลปะบนกำแพง (Andrea Bellamy : 2007) และในประเทศไทยของเราบางคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ มอสส์ จริงๆแล้วมอสส์นั้นมีประโยชน์สมารถช่วยลดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ทำให้อาการเย็นสบาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดจะนำมอสมาทำเป็นศิลปะบนกำแพงเหมือนกัน จะทำการเปลี่ยนสีของมอสส์ด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงามของมอสส์ โดยการทางคณะผู้จัดทำจะทำการ Osmosis สีที่มีความเข้มข้นมากเข้าไป แล้วก็จะนำไปทำบริเวณกำแพงบ้าน หรือ ริมฟุตบาท และทางคณะผู้จัดทำหวังว่า “มอสส์ศิลปะบนกำแพง” จะช่วยลดปัญหาทางด้านอากาศได้ไปไม่มากก็น้อย