แผ่นรองเท้าดับกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุริมพล ตั้งตระการกูล, ภูมิภัทร์ ประภาโส, ณัฐวุฒิ อรรควัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาติ บุญมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน สภาพอากาศและการใช้ชีวิตของผู้คนทำให้เกิดปัญหากลิ่นตัว คือ กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มักเกิดขึ้นในช่วงวัยหนุ่มสาว เป็นผลมาจากต่อมเหงื่อที่ทำงานมากขึ้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย ทำให้ร่างกายขับเหงื่อออกมากโดยเฉพาะที่บริเวณรักแร้ ฝ่ามือ เท้า หรือขาหนีบในระหว่างออกกำลังกาย รวมถึงการทำกิจกรรมในที่ที่มีอากาศร้อน เมื่อเหงื่อสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังจึงทำให้เกิดกลิ่นตัวหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น(กลิ่นตัวคืออะไรและจัดการได้อย่างไร, 2020)

หนึ่งในปัญหากลิ่นตัวที่สำคัญคือกลิ่นเท้า ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหงื่อโดยตรง แต่เกิดจากแบคทีเรียที่ทำปฏิกิริยากับเหงื่อรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น เท้าของเราเป็นอวัยวะที่มีต่อมเหงื่อจำนวนมากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเหงื่อที่ผลิตออกมาทำให้เท้าของเราเกิดความชุ่มชื้นและอ่อนนุ่ม แต่ถ้าหากไม่มีเหงื่อผิวหนังบริเวณเท้าก็จะแตกและทำให้รู้สึกเจ็บเวลาเดิน โดยต่อมเหงื่อที่เท้า จะผลิตเหงื่อออกมาตลอดเวลา(Foot Odor Causes, Treatment and Prevention, 2015)

ปัญหากลิ่นเท้าเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะทำให้เกิดความไม่มั่นใจ และส่งผลต่อสภาพจิตใจโดยคณะผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงต้องการพัฒนาแผ่นรองเท้าดับกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติ โดยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร