การพัฒนาแผ่นดักจับจากเปลือกไข่ในการดูดซับคราบน้ำมันและป้องกันน้ำเน่าเสียจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพัตนันท์ ขันแก้ว, วโรดม โปร่งจันทึก, วิพุธ ซ้ายสุพรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาน้ำเน่าเสียมากมายหลายสาเหตุและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำเน่าเสีย คือ ฟองจากการล้างจานจากครัวเรือน เพราะในฟองน้ำยาล้างจานนั้นมีไขมันที่สกปรก โดยในฟองน้ำยาล้างจากจะมีขั้วที่จับกับน้ำ และขั้วที่จับกับไขมันแล้วไหลจากท่อระบายน้ำลงแหล่งน้ำหรือมีไขมันบริเวณในท่อระบายน้ำ เมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย พวกเราจึงเกิดความคิดในการสร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากฟองน้ำยาล้างจานจากครัวเรือนให้น้อยลงหรือหมดไป และจากการศึกษาวัสดุทั้ง 3 ชนิดได้แก่ เส้นผม ใยจากกาบมะพร้าว และเปลือกไข่บดละเอียด มีคุณสมบัติในการดักจับไขมันผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะคัดมาการดักจับไขมันจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด