แผ่นกันกระแทกแรงสูงจากยางพาราผสมเส้นใยข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกกาญจน์ ศักดิ์แก้ว, อธิษฐาน เลี่ยนเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ต้องการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเส้นใยข้าวโพด หลายคนอาจคิดว่าไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาประยุกต์อะไรได้ แต่เส้นใยข้าวโพดนั้น มีประโยชน์มากมายการนำเส้นใยข้าวโพดมาใช้นั้นต้องผ่านกระบวนการทำให้เส้นใยข้าวโพดมีความยืดหยุ่น ซึ่งการที่เรานำเส้นใยข้าวโพดมาทำนั้นเป็นการยกระดับสิ่งของที่หลายคนคิดว่าไม่สามารถนำมาทำอะไรได้ และพัฒนาเส้นใยข้าวโพดให้เป็นส่วนประกอบในหลายๆอย่าง ซึ่งจะทำให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นจากสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำประโยชน์ได้และทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมากขึ้น