แผงไข่จากวัสดุขี้เลื่อยผสมยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา พราหมพันธ์, บงกช ยิ้มเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของขี้เลื่อย กลุ่มของฉันจึงได้ทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับขี้เลื่อยจึงนำมาทำเป็นแผงไข่นุ่มๆจากขี้เลื่อย ทำให้เป็นการถนอมไข่โดยการนำน้ำยางสดมาผสมกับขี้เลื่อยเพื่อเพิ่มความนุ่มของแผงไข่มากขึ้น