อิฐบล็อกจากไม้ยางพาราผสมโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุ ทรงเล็กสิงห์, ปภาวี รักษาภักดี, ภัทรศยา ทิพวงศ์ษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.เพื่อนำวัสดุตามธรรมชาติมาใช้ในการทำอิฐบล็อก

2.เพื่อให้ได้อิฐบล็อกที่เเข็งเเรง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3.เพื่อหาอัตราส่วนของไม้ยางพาราที่เเตกต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำอิฐบล็อก

4.นำโฟมมาผสมในอัตราส่วนที่เเตกต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสม

5.นำอัตราส่วนที่เหมาะสมมาทดสอบเปรียบเทียบกับอิฐบล็อกเเบบปกติ เพื่อหาข้อเเตกต่าง

6.เพื่อนำอิฐบล็อกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน