เครื่องจัดการระบบนิเวศในตู้ปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆินทร์ มุ่งอุ่นกลาง, ธัญชนก พุทธาภิวัฒน์, ธัญญชล จันทร์เรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สิงหพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่ง ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และสามารถต่อยอดเป็นการเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ ปัจจุบันได้รับความนิยมในการเลี้ยงมาก มีการนำไปเลี้ยงเพื่อประดับห้องรับแขก หรือใช้ในการตกแต่งห้องโชว์รูม ทำให้มีการเน้นเพิ่มความสวยงามเป็นพิเศษ และเพิ่มบรรยากาศของความมีชีวิตชีวาให้มากขึ้น และสะดวกในการเลี้ยงทั้งการจัดหาเลี้ยงในพื้นที่จำกัด มักนิยมใช้ตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลา และตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงาม อย่างไรก็ตาม ปลาเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ สามารถดำรงชีวิตและหาอาหารได้เองตามธรรมชาติ การรักษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ให้สมดุลและคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถดูแลตู้ปลาได้ เช่น เวลาไม่อยู่บ้าน ในขณะที่ปลาต้องการอาหาร สภาพน้ำหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่ ผู้พัฒนาจึงพัฒนาเครื่องจัดการระบบนิเวศในตู้ปลาสามารถจัดการระบบนิเวศในตู้ปลา เพื่อทำให้ระบบนิเวศของน้ำภายในตู้ปลาดีขึ้น โดยการควบคุมด้วยบอร์ด Kidbright Microcontroller ผ่านเซนเซอร์ต่างๆ มาปรับใช้ในเครื่องจัดระบบนิเวศ เชื่อมต่อด้วย IOT ที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต