อิฐบล็อกจากกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญรดา วงค์ชัยชนะ, ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล, ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน มีความนิยมในการบริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้น ในการทำกาแฟแต่ละครั้งจะมีกากกาแฟเหลือใช้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมองเห็นว่าเราควรนำกากกาแฟส่วนนั้นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาทำอิฐบล็อกที่มีกลิ่นหอมสามารถไล่แมลงได้ และตกแต่งเพื่อความสวยงาม