การเปรียบเทียบการกำจัดสนิมของสารสกัดจากผักพื้นบ้านรสเปรี้ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา ผิวดี, ปุณยวีร์ สุนทรสุวาทีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากพืชในท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีรสเปรี้ยวสามารถหาได้ง่าย จึงนำผักพื้นบ้านมาสกัดกรดซิตริกที่อยู่ภายในผักรสเปรี้ยวออกด้วยสารเคมีไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether​) เเละนำไปสกัดด้วยเครื่องซอกเลต​ (Soxhlet extraction) โดยผักรสเปรี้ยวที่ผู้พัฒนาเลือกเพื่อนำมาสกัดคือ ใบมะขาม ใบชะมวง เเละใบมะม่วงหิมพานต์

โดยสนิมที่ใช้ในการทดลองเป็นสนิมที่ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นเองเพื่อควบคุมตัวเเปรในการเปรียบเทียบ เเละเลือกใช้วิธีการชั่งน้ำหนักของเเผ่นเหล็กขณะที่เป็นเกิดสนิมเเละหลังจากผ่านการกำจัดสนิมเเล้ว เเละเพื่อความเเม่นยำของการทดลองผู้พัฒนาจึงทำการดลอง 3 ครั้งในเเต่ละชนิดของผักพื้นบ้านเเล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อนำสารสกัดที่ได้มาทดลองเเละเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพการกำจัดสนิมในเหล็ก