การสังเคราะห์พลาสเตอร์ปิดแผลจากเปลือกข้าว และศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทอฝัน กฤษฎาสิมะ, พิณรญา ติบรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังสณา น้ำทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเกษตรกรไทยมีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมากและแกลบเป็นส่วนเปลือกแข็งที่หุ้มด้านนอกสุดของเมล็ดข้าว ซึ่งทางชีววิทยาเปลือกข้าวมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืชรวมถึงในเมล็ดธัญพืช ทั้งนี้คุณสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสยังมีความสามารถในการดูดซึมน้ำ และสามารถระบายความร้อนได้ดี ทนต่อความร้อนรวมถึงมีสภาพการคืนตัวต่ำสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ จึงนำมาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อสังเคราะห์ขึ้นรูปให้เป็นส่วนของพลาสติกที่แปะผิวหนังและนำแป้งเปียกเคลือบหนึ่งด้านเพราะแป้งเปียกมีคุณสมบัติให้ความหนืดจึงนำมาใช้เพื่อทำให้พลาสเตอร์มีความเหนียวยึดติดกับผิวหนังได้ ในส่วนตัวยาที่สัมผัสกับบาดแผลจะใช้สารสกัดจากใบสาบเสือ (Eupatorium odoratum Linn.) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการห้ามเลือดมาตั้งแต่สมัยโบราณมีผลการวิจัยจากการทดลองในสัตว์ทดลองยืนยันว่าสามารถทำให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้น จากวิจัยยังพบว่าแคลเซียมที่มีอยู่ในใบสาบเสือเป็นสารสำคัญที่ทำให้เลือดแข็งตัวคือกรดอะนิสิกและฟลาโวนอยด์ อีกทั้งยังมีการนำสารสกัดใบสาบเสือด้วยรูปผงแห้ง ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 , 5.0 และ 6.5 (W/V) ทดลองกับเลือดของคนปกติแล้วพบว่าสารสกัดใบสาบเสือทุกความเข้มข้นสามารถให้ความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากใบสาบเสือมีผลทำให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้นจริง รวมถึงยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดหนอง กลุ่มของพวกเราจึงมีความสนใจในการดำเนินโครงงานหัวข้อดังกล่าว