การใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดในไฟฉุกเฉินและไฟโซลาร์เซลล์เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร วงศ์ชนะพิบูลย์, ปุณิกา แย้มสังข์, ณัชพล ช่วยอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้งานเเบตเตอรี่อย่างเเพร่หลายเเละมีการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น การใช้งานเเบตเตอรี่ในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเเทนการใช้น้ำมันเเทนการใช้งาน อย่างไรก็ตามเเบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้ในระยะที่สั้นไม่สามารถยืนระยะในการใช้งานได้นานเเละไม่สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องในระยะเวลานานเพราะเเบตเตอรี่สามารถหมดลงได้ เเละไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานในเเผ่นโซล่าเซลล์ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาการใช้งานตัวประเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) เเทนการใช้งานของเเบตเตอรี่ในเเผ่นโซล่าเซลล์เเละไฟฉุกเฉินเพื่อเพิ่มระยะการใช้งานให้สามารถยืนระยะได้มากยิ่งขึ้นเเละเพื่อเเก้ไข้ปัญหาการจ่ายไฟที่ไม่ต่อเนื่องของเเบตเตอรี่ ในการศึกษาจะมีการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่วยวดเพื่อให้เกิดผลเสียในการใช้งานที่น้อยที่สุดเเละสามารถเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้งานเเทนที่เเบตเตอรี่ได้อย่างไร้ข้อยกเว้น