หุ่นยนต์ตรวจจับและเก็บขยะพลาสติกหรือหน้ากากอนามัยใช้แล้วอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชพณ ถือคำโสภากุล, ชัชชาย สังข์อาษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ไม้แก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกวันนี้ ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่จะได้เห็นขยะพลาสติกและหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ถูกโยนทิ้งเรี่ยราดไว้ตามที่ต่าง ๆ เช่น ตามฟุตบาท บนถนน หรือติดอยู่ตามพื้นหญ้าที่สวนสาธารณะ ขยะพลาสติกและซากหน้ากากอนามัยที่ถูกโยนทิ้งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นขยะเพิ่มมลพิษให้กับสวนสาธารณะ แม่น้ำและทะเล แต่ยังกลายเป็น ภัยร้ายของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย อีกทั้ง หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผลิตจากพลาสติกมากมายหลายชนิด ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี และแม้กระนั้น พลาสติกก็จะยังคงอยู่ในรูปอณูที่เล็กที่สุดอย่างไมโครพลาสติก ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อโลกและสิ่งมีชีวิตในระยะยาวแต่ปัญหานี้ก็มีวิธีที่ทำให้ทุเลาลง โดยที่ขยะพลาสติกบางชนิดสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่หน้ากากอนามัยเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ แต่ถ้าหากทำการรวบรวมก็สามารถทำการกำจัดได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าปล่อยทิ้งไว้ ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้าง หุ่นยนต์ตรวจจับและเก็บขยะพลาสติกหรือหน้ากากอนามัยใช้แล้วอัตโนมัติ โดยใช้ระบบรู้จำวัตถุ ของปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการตรวจจับขยะพลาสติกและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ทำการเก็บรวบรวมและนำไปดำเนินการต่ออย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดมลพิษ ความสกปรกของสภาพแวดล้อม และะลดการใช้แรงงานคน