รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมระบบตัดสินใจชะลอรถหรือเบรกอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัทร บรรณวงษา, ชลพร ไชยรัตน์, ฐาปกรณ์ จิระสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการเทรน ai เริ่มจากเลือกว่าจะให้ ai มองหาอะไร เช่น มองหาทางม้าลาย มองหาสัญญาณจราจร ให้เราทำการมาร์คว่าทางม้าลายมีลักษณะอย่างไร คณะทำงานเลือกชุดข้อมูลมาจำนวน 800 ภาพ และคอมพิวเตอร์ได้ generate ฐานข้อมูลเพิ่มเป็น 30000 ภาพ เพื่อให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น จากนั้นทำการเทรน ai โดยใช้คอมพิวเตอร์ และการ์ดจอ nvidia geforce 1050 นาน 9 ชั่วโมง ให้ค่าเฉลี่ยerror 0.19 จากนั้นนำ Cira core เข้ามาควบคุมรถไฟฟ้า ผ่านบอร์ด Arduino UNO ใช้โปรแกรม Kbide เพื่อเขียนโค้ดสำหรับการรับสัญญาณ analog ที่ส่งมาจากคันเร่งส่งสัญญาณ analog ที่ได้ ไปประมวลผลที่โปรแกรม Cira Core