ลูกชิ้นจากผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา แซ่ปุ่ง, ณิชกาณต์ หนูเพชร, ปวริสร แสะอาหลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลูกชิ้นส่วนใหญ่มีสารบอแร็กช์และทำมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งถ้ารับประทานมากๆอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและเป็นโรคอ้วน ดังนั้นผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานลูกชิ้นจากผักโดยไม่ใช้สารแต่งเติมใดๆ และใช้โปรตีนจากผัก มาเป็นส่วนผสมในลูกชิ้นโดยมี เห็ดนางฟ้า ฟักทอง ถั่วเหลือง เป็นโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์