เรือบดผักตบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุไรรัตน์ น้อยรอด, ภทรษร รู้รักตน, ชลธิชา ส่งศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสาชล จุลศิริ, จิราวรรณ โพยนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่สามารถกระจายพันธ์ได้เร็ว เเละเมื่อมีจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งเเวดล้อม เช่น น้ำเน่าเสียเกิดปัญหาต่อคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆ เป็นปัญหาต่อการจราจราทางน้ำ เเละอื่นๆอีกมากมาย

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะเเก้ปัญหาที่เกิดจากผักตบชวา โดยมีเเนวคิดที่จะทำเป็นเรือบดผักตบชวา กลไกการทำงานของเรือบดผักตบคือ เรือจะทำการดูดผักตบชวาเข้ามาในเรือ เเละจะทำการบดโดยเครื่องบดที่เราได้ติดตั้งไว้ จากนั้นผักตบชาที่ทำการบดเเล้วก็จะถูกนำมาจัดเก็บในตาข่าย โดยผักตบชวาที่เราได้ทำการบดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น คณะผู้จัดทำคิดว่าเรือบดผักตบ สามารถใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์อย่างมาก