โซล่าร์ไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตริตาภรณ์ ผลมะขาม, นภัสสร อ่อนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพร สนเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราได้สังเกตุว่ามีขยะเยอะจนยากที่จะเก็บให้หมดและเเดดประเทศไทยมีความร้อนมาก จนทำให้น้ำธรรมดาร้อนได้ เราเลยเกิดเเนวคิดว่า จะประดิษฐ์"เตาย่าง ซึ่งเตาย่างของเรานั้นจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเราจะทำแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเองจากกระป๋องโลหะที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์

และจะเป็นการใช้ทฤษฎีเรือนกระจกในการให้ความร้อนไปยังแผงโลหะจากกระป๋องที่ใช้แล้ว เช่น กระป๋องน้ำอัดลม เราได้แรงบันดาลใจมาจาก แดดประเทศไทย และกระป๋องน้ำโลหะที่ถูกทิ้งไปอย่างเสียประโยชน์ ซึ่งโครงงานนี้เราได้เจาะจงขยะที่เป็นกระป๋องโลหะ