สารสกัดจากพืชตระกูลข่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิด AfatoxinB1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ ไพรพฤกษา, ภูสัณฑ์ รัตนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Aspergillus flavus เป็นเชื้อราที่มีฤทธิ์ทำให้อาหารเน่าเสียและจัดเป็นหนึ่งในเชื้อราที่มีความสามารถก่อมะเร็งได้ เชื้อรา Aspergillus flavus จะสร้างพิษ AflatoxinB1 ซึ่งเมื่อสารตัวนี้ปนเปื้อนอยู่ในอาหารอาจนำไปสู่การทำลายตับ ตับแข็ง และเนื้อร้าย ตลอดจนภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ และจากการศึกษางานวิจัยพบว่า สารสกัดจากข่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากพืชตระกูลข่าเพื่อยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิด AfatoxinB1