วิกผมจากเกสรข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎากร ชูเมือง, มนต์ณิศา ดาราฉาย, ทศพร จิตรแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ คีรีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และหนึ่งในการรักษานั้น คือการทำเคมีบำบัด หรือ Chemotherapy เป็นวิธีการรักษาโดยใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งอาจใช้ยาชนิดเดียว หรือจากหลายกลุ่มรวมกันแล้วแต่กรณี ซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา คือมีผมร่วง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในการใช้ยาเคมีบำบัดบางประเภท ส่งผลกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก เนื่องจากทำให้ขาดความมั่นใจจนถึงความวิตกกังวล จึงจำเป็นต้องใช้วิกผม แต่เนื่องจากวิกผมตามท้องตลาดในปัจจุบัน มีราคาที่ค่อนข้างสูง ผู้ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการซื้อไม่สามารถซื้อได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำเอาเกสรข้าวโพดมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตวิกผม เพราะเกสรข้าวโพดเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น จึงสามารถลดต้นทุนในการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม