วัสดุทดแทนจากเศษไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญุตม์ ขันเงิน, เจตนิพัทธ์ รัตโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชดาภรณ์ สามพรม, ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสินค้าจากไม้ไผ่เยอะมากแต่เศษไม้ไผ่ถูกทิ้งเป็นจำนวณมากทางกลุ่มทราบข้อมูลเกี่ยวกับไม้ไผ่ว่ามีความเหนียวและแข็ง จึงคิดว่าการนำไม้ไผ่มาอัดจะได้วัสดุที่มีความเหนียวสามารถใช้ทดแทนไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆได้