เปรียบเทียบผลของการกำจัดเพลี้ยแป้งด้วยสารสกัดจากใบกะเพราขาวและดอกดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชพร ทับเที่ยง, ปริยฉัตร หล่อสุพรรณพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชที่จะดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของพืชเมื่อดูดเสร็จแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานเหนียวๆ ทำให้เกิดราดำเคลือบบางส่วนของใบพืชไว้ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง นอกจากนี้ยังทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต หรือทำให้ใบไม้ผิดรูปหรือร่วงและอาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้ ในเพลี้ยแป้งบางชนิดยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่พืชได้ด้วย

ซึ่งทางกลุ่มของเราได้ทำการสังเกตพืชสองชนิด คือ กะเพราขาว เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Lamiaceae และดาวเรือง เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Asteraceae โดยที่พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชที่อยู่ในคนละวงศ์กันแต่ไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชมาเกาะบริเวณลำต้น ใบ และดอกเหมือนกัน ดังนั้นทางกลุ่มของเราจึงต้องการนำพืชทั้งสองชนิดนี้มาทำเป็นสารสกัดที่ใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้งเพื่อลดการใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช