เปรียบเทียบประสิทธิภาพสเปรย์ไล่หนูจากโกฐจุฬาลัมถาสายพันธุ์ต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุปดี เสรีรักษ์, วรินทร วิริยะสาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพสเปรย์ไล่หนูจากโกฐจุฬาลัมถาสายพันธุ์ต่างๆ เป็นโครงงานเพื่อค้นหาสเปรย์ไล่หนูจากโกฐจุฬาลัมพาสายพันธุ์ที่ดีที่สุด