เครื่องเก็บน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ส่อซิ้ว, ฐิติกรณ์ เบญจกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ ผลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวเครื่องเก็บน้ำยางจะเป็นแกลอนเเบบมีล้อลากมีด้ามจับและต่อด้วยสายยางใสที่ติดกับตัวแกลอนใส่น้ำยางเพื่อเป็นทางผ่านของน้ำยางสู่ตัวแกลอนและนำตัวสายยางใสไปติดกับตัวตัวท่อดูดน้ำยางที่เป็นท่อ PVC ติดมอเตอร์ไว้ด้านในตัวท่อ PVC อีกทีโดยตัวมอเตอร์แรงดูด จะมีตัวแรงจ่ายแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นตัวการทำให้มอเตอร์ทำงาน เพื่อให้มีแรงดูดน้ำยางออกจากตัวจอกน้ำยาง วิธีการใช้งานคือจะใช้หัวดูดน้ำยางที่ติดตัวมอเตอร์จ่อไปที่ตัวจอกน้ำยางแล้วดูดน้ำยางขึ้นมา สู่แกลอนใส่น้ำยาง