การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเส้นบะหมี่สดด้วยมะเดื่อฝรั่งแห้ง (Ficus carica)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มีเกียรติ ตั้งสัจจสว่างกุล, ปัณณ์ เนตรชลายุทธ, ณัชพล น้อมสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ สักยิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย นิยมรับประทานอาหารประเภทสะดวกซื้อ หาได้ง่าย รับประทานได้ง่าย แต่ไม่ได้คำนึงถึงโภชนาการอาหารที่จะได้รับ และอาหารที่นิยมบริโภคกันมากคือ อาหารประเภทเส้น โดยเฉพาะเส้นบะหมี่สดเนื่องสะดวกรวดเร็วในการเตรียม ราคาไม่แพง และยังนำมาประกอบอาหารอื่น ๆ ได้หลายประเภท แต่เส้นบะหมี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ต่ำ คือมีคาร์โบไฮเดรต 9% ไฟเบอร์ 4% โปรตีน 9% ไขมัน 4% และคลอเรสเตอรอล 10% ดังนั้นหากมีการนำส่วนประกอบอื่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาเสริมในผลิตภัณฑ์ จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์สูงขึ้น เช่น เสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยการเติมมะเดื่อฝรั่งแห้ง เพื่อเพิ่มใยอาหารและวิตามินต่าง ๆ

มะเดื่อฝรั่ง ( Ficus carica) เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมะเดื่อฝรั่งแบบตากแห้งมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน มีไขมันต่ำ มีเส้นใยอาหารสูง 9.8% (แพทย์ทางเลือก, 2561) ซึ่งกากใยอาหารนี้ช่วยทำให้ระบบทางเดินของอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ ควบคุมระดับและปริมาณของคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในกระแสเลือด เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก นอกจากนี้มีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระในมะเดื่อฝรั่งแห้งมีปริมาณสูง 320±37 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม ของมะเดื่อฝรั่งแห้ง (Vinson et.al., 1999) จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีการนำเปลือกของมะเดื่อฝรั่งใช้แทนน้ำตาลเพื่อปรุงอาหารได้ เพราะมีรสหวาน และนำมาทำขนมคุกกี้บาร์ผสมมะเดื่อฝรั่งอบเเห้ง (สุพุตรา เเละสายใจ, 2560) ด้วย

ดังนั้นคณะผู้จัดทำสนใจที่จะเสริมคุณค่าทางโภชนาการในเส้นบะหมี่สดด้วยการเติมมะเดื่อฝรั่งแห้ง โดยเปรียบเทียบคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเส้นบะหมี่สดที่เติมมะเดื่อฝรั่งแห้ง นอกจากเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเส้นบะหมี่สดแล้วยังสามารถเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย