เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติสั่งงานผ่านเเอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณศา พิสิทธิ์, วรรณวนัช รัตนโชติ, กุลปริยาภรณ์ สมมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาอย่างหนึ่งคือการให้อาหารปลา ซึ่งการให้อาหารปลา ตรงเวลาและในปริมาณที่สม่ำเสมอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ปลากินอาหารได้ดี และ เจริญเติบโต ได้เร็ว ซึ่งการใช้เเรงงานคนมักจะเจอปัญหาการให้อาหารไม่ตรงเวลา บางครั้งเมื่อฝนตกก็ไม่ สามารถไปให้อาหารได้เเละปริมาณที่ให้ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับคนที่ให้ ปลาจึงเจริญเติบโตได้ไม่ดี นอกจากนั้นการให้อาหารปลายังเป็นงานที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างเเรงงานคนเเละเสียเวลาเป็น อย่างมาก เเต่ละบ่อต้องใช้เวลา 5-10 นาทีเป็นอย่างต่ำ ดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายของการให้ อาหารปลาจึงมีการพัฒนาเป็นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งในปัจจุบันมี บทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน