เครื่องแยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สมัยคมสัน, ชนากานต์ ฮวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีชฎ ถาวรมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อนำมูลไส้เดือนดินที่ได้ไปใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังเป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นเครื่องเเยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดิน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเเยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดิน โดยเเบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ทั้ง 3 การทดลองนั้นจะใช้ไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกาไนท์ ที่ผ่านการเลี้ยงมา 3 เดือนและน้ำหนักโดยรวม 1 กิโลกรัม การทดลองที่1 จะเปรียบเทียบขนาดของรูตะเเกรงที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเเยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดิน มีทั้งหมด 3 ขนาด ได้เเก่ 2,4,6 มิลลิเมตร การทดลองที่ 2 จะเปรียบเทียบรัศมีของมูเลย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเเยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดิน มีทั้งหมด 3 ขนาด ได้เเก่ 2,4,6 นิ้ว เเละการทดลองที่3 เป็นการศึกษาความถี่ของการเคาะที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการคัดแยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดิน ได้เเก่ การเคาะเเบบ2ครั้ง/วินาที เเละการเคาะเเบบ 4 ครั้ง/วินาที่ ซึ่งทั้ง 3 การทดลองจะทำให้ได้เครื่องเเยกมูลไส้เดือนออกจากไส้เดือนดินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนผลการทดลองกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน