โมบายแอปพลิเคชันแนะนำปริมาณอาหารที่ต้องการในแต่ละวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร อินทรีย์, ณัฐพงค์ ไชยวงค์, รชตะ กาวิละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ธรรมขันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหาร เป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์ มนุษย์ต่างต้องรับประทานอาหารเพื่อนำไปเป็นพลังงานในการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่อาหารก็มีข้อเสีย เมื่อเรารับประทานอาหารเกินที่ร่างกายเผาพลาญ นอกจากทำให้ระบบย่อยอาหาร ทำงานหนักแล้ว เมื่อร่างกายใช้พลังงานไม่หมดจึงเกิดการสะสมของไขมันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ

จากการศึกษาข้อมูล คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแอปGood health good life โดยใช้ Thunkable เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งจะใช้ภาษาpython แบบblock โดยตัวthinkable สามารถทำงานได้ในระบบandroid และios ทำให้ลดความยุ่งยากในการลงหลายแพลตฟอร์ม ตัวแอปของเราจะมีฟังก์ชั่น คำนวณแคลอรี่ที่ได้รับต่อวัน แนะนำรายการอาหาร แนะนำการออกกำลังกาย คำนวณBMI ซึ่งตัวแอปจะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถคำนวณประมาณอาหารที่ควรได้รับต่อวัน ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทำให้ทุกวัยสามารถเข้าถึงการใช้งานแอปได้ จากการทดลองพบว่า ตัวแอปสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีข้อผิดพลาดของข้อมูลที่แสดงผลออกมา ความล่าช้าของระบบ ทางคณะผู้จัดทำจะได้นำไปแก้ไขต่อไป