เกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนามุมมองและให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับบุคคลทั่วไป (KEEP)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร รักษาวงศ์, รักษ์ภูมิไทย ใจทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคซึมเศร้า เป็นอาการที่สามารถพบได้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานี้โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญของสังคมปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับผู้ป่วยด้านจิตใจ เช่น เข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นอันตราย ไม่สามารถ คาดเดาอาการเจ็บป่วยได้ ไม่สามารถไว้ใจได้ พูดคุย ด้วยลำบาก อ่อนแอ และเป็นไปได้ยากที่จะรักษา ให้หายขาดได้ ทัศนคติเหล่านี้เป็นไปอย่างแพร่หลายใน สังคม

ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการสร้างสื่อเพื่อการพัฒนามุมมองเเละให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเเก่บุคคลทั่วไป เพื่อความน่าสนใจ เเละความเข้าถึงได้ง่าย คณะผู้จัดทำจึงเลือกสื่อเกมที่มีบทบาทเป็นสื่อสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย เเละให้ความสนุกเพลิดเพลิน เเละน่าสนใจ รวมไปถึงตัวคณะผู้จัดทำมีความสนใจเเละมีความเข้าใจในการพัฒนาสื่อเกมคอมพิวเตอร์อยู่เเล้วจึงเลือกเกมเพื่อมาเป็นสื่อในโครงการนี้

โดยตัวเกมจะเป็นถ่ายทอดออกมาในมุมมองของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า เกมจะเป็นเกมเเนวเเก้ไขปริศนา หรือ puzzle solving เเฝงความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ผ่านเนื้อเรื่องของเกม

การทดสอบความรู้จะให้ผู้ทดสอบ ทำเเบบทดสอบก่อน เเละหลังเล่นเพื่อประเมินความรู้ เเละทัศนคติ รวมไปถึงความน่าสนใจเเละความสนุกที่ได้รับ ว่าสื่อที่คณะผู้พัฒนามีประโยชน์เเละช่วยพัฒนามุมมองเเละให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือไม่