การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของเส้นใยตาลปัตรฤาษี โดยการใช้สารผลิตเส้นใยแผ่นดูดซับจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิดา ลาวงค์, อภิญญา โคตรลือชา, จักรกฤษณ์ เหล่าหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา โพธิเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างก้าวไกล มีนวัตกรรมที่สามารถทำความสะอาดต่างๆที่ช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่น ไม้ถูพื้น เครื่องล้างจาน ฯลฯ เนื่องด้วยการทำอาหารของแต่ละครัวเรือนก็ยังมีการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารทำให้อาจจะมีคราบน้ำมันที่กระเด็นใส่ผนังห้องครัว หรือบนเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัว หริอกระทั่งการล้างจานก็อาจจะมีคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ถึงแม้ว่าจะทำความสะอาดแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะเช็ดทำความสะอาดออกหมด อีกทั้งยังทำให้เกิดการะสะสมไขมันที่ท่อระบายน้ำจนทำให้เกิดท่ออุดตันอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์มากมายที่นำมากำจัดคราบเหล่านี้ หรืออาจจะใช้น้ำส้มสายชู, โซดาไฟ, เบกกิ้งโซดา ผสมน้ำอุ่นเพื่อกำจัดคราบเหล่านั้น แต่สารเหล่านั้นอาจจะทำอันตรายต่อเราได้ และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอาจจะทำให้สิ้นเปลืองไปอีก

ถึงแม้ในปัจจุบันมีการผลิตนวัตกรรมสำหรับเช็ดทำความสะอาดคราบเหล่านี้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถนำมากำจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราซึ่งจะใช้เส้นใยจากต้นตาลปัตรฤาษีมาทำ โดยจะนำมาแปรรูปให้กลายเป็นแผ่นดูดซับที่ได้จากธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบองค์ประกอบทางเคมีของตาลปัตรฤาษี ได้ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูดซับคราบน้ำมันที่สามารถผลิตเองได้ในครัวเรือน ราคาประหยัด และได้ทราบถึงคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันโดยการใช้สารในการผลิตมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตาล-ปัตรฤาษีอีกด้วย