การพัฒนาเส้นใยปอกระเจาเพื่อมาเสริมแรงพลาสติกโพลีเอสเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธัญ หวังถาวร, ธนภัทร มุกดาสนิท, กันต์ กิตติชัยดำรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวุฒิ เทียนขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันพลาสติกเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยต้องใช้วัสดุสังเคราะห์เช่น ใยแก้ว ใยหิน เป็นต้นในการขึ้นรูปวัสดุเชิงซ้อนหรือที่เรียกกันว่าวัสดุคอมโพสิต แต่ในปัจจุบันมีการใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิเช่น เส้นใยปอ เส้นใยสัปปะรด เส้นใยมะพร้าว มาใช้เสริมแรง ซึ่งในบางชนิดจะได้ประสิทธิภาพเทียบเท่า กับวัสดุสังเคราะห์ที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนการใช้เชื้อเพลิง และอุณหภูมิเผาไหม้อย่างมาก ทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ในทางกลับกันการใช้วัสดุธรรมชาติ จะมีต้นทุนที่น้อยกว่าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้วัสดุธรรมชาติ โดยจะทำการศึกษา เส้นใยธรรมชาติ และการพัฒนาเส้นใยที่มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆของพลาสติก ได้แก่ ความยืดหยุ่น จากค่ามอดูลัสของยัง ความทนทานต่อแรงกดทับ โดยทางคณะผู้จัดทำได้เลือก ชนิดพลาสติกและเส้นใยที่จะนำมาเสริมแรงเป็น พลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซิ่น ซึ่งเป็นพลาสติกประเภท เทอร์โมเซตพลาสติก ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมพลาสติก และเลือกเส้นใย เป็นเส้นใยปอกระเจาซึ่งเป็นเส้นใยของไทย ที่มีความเหนียวสูง ส่วนมากใช้ทำผ้า ทำกระสอบใช้ในอุตสาหกรรมการคมนาคมต่างๆ